Terug naar overzicht

Controle van kwaliteit van onze coating: De adhesietest

Bij MFS Constructie draait alles om kwaliteit van onze hoogwaardige producten en diensten. Om te controleren en aan te tonen dat de hechting van een coating goed is en dus naar behoren houdt op het product, voeren wij regelmatig een pull-off hechtingstest of zogenaamde adhesietest uit. De hechtkracht van verf en coatings is namelijk een cruciaal element om het materiaal de basisfuncties van bescherming te geven.

Adhesietest coating

Deze test wordt 7-14 dagen na het coaten uitgevoerd op een speciale testplaat, welke op de zelfde wijze gecoat is als het daadwerkelijk product. Een speciale dolly wordt met een hechtingsmiddel op het gecoate oppervlak geplakt. Deze dolly wordt aan gekalibreerde testapparatuur gekoppeld waarbij de kracht wordt gemeten en vastgelegd die nodig is om de dolly los te trekken. Tijdens de test neemt de druk langzaam toe totdat de coating of een deel daarvan loslaat. Als de gemeten waarde boven de normgrens van 5 MPa ligt is er sprake van een optimale hechting. Dit alles wordt door MFS constructie vastgelegd in een rapport dat mede de basis vormt voor het coating certificaat.